Home

TECHNIKUM NUKLEONICZNE

Witryna uczniów, absolwentów i nauczycieli Technikum Nukleonicznego prowadzona przez Wieśka Dudzińskiego

This page will take you to a non-public website. To proceed further you will need to logon. Proceed to logon or go back to the beginning

Dalszy dostęp wymaga zalogowania się według jednego z dwóch poniższych sposobów, używając tylko małych liter i cyfr. Przykład na podstawie sposobu drugiego: gdyby nauczycielkę angielskiego nazywano Ola, to hasło do wpisania byłoby ola1234

Sposób Pierwszy

Użytkownik: Nazwa miasta gdzie Technikum Nukleoniczne się mieściło

Hasło: Jak nazywano nauczyciela fizyki w Technikum? Dodaj 1234 na końcu hasła

Sposób Drugi

Użytkownik: tn

Hasło: Jak nazywano nauczycielkę języka angielskiego, Annę Bąk? Dodaj 1234 na końcu hasła

Kliknij tutaj lub na tarczy powyżej żeby się zalogować

Wszelkie uwagi i komentarze dotyczące spraw technicznych proszę kierować do Webmajstra